Τώρα πληροφορήθηκα από εσάς ότι αυτός δικαιούται να μείνει και τρίτο έτος. Παρακαλώ να με πληροφορήσετε τι αύξηση μπορώ να του ζητήσω για το τρίτο έτος, και τι από το τέταρτο;

Απάντηση

Για το τρίτο έτος η αύξηση δεν μπορεί να υπερβεί τo 75% της αύξησης του τιμαρίθμου κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο. Το ποσοστό αύξησης του τιμαρίθμου μεταδίδεται πάντοτε από το τηλεφωνικό δελτίο ειδήσεων 210-3228500 της ΠΟΜΙΔΑ .

Για το τέταρτο έτος το ποσοστό της αύξησης είναι νομικά ελεύθερο, και στην πράξη προσδιορίζεται από τα δεδομένα της αγοράς και του τιμαρίθμου. Η ΕΝΙΑΘ συνιστά στους ιδιοκτήτες να μην ζητούν μεγάλες αυξήσεις, να λαμβάνουν πάντοτε υπόψη τους την οικονομική δυνατότητα του ενοικιαστή τους και την σωστή συμπεριφορά του απέναντι στην ιδιοκτησία τους και στις υποχρεώσεις του. Οι έμπειροι ιδιοκτήτες ακινήτων γνωρίζουν καλά ότι η δυνατότητα είσπραξης μεγαλύτερου ενοικίου από έναν άλλο, νέο μισθωτή, δεν αποτελεί ποτέ λόγο αποβολής του παλαιού και συνεπούς στις υποχρεώσεις του μισθωτή. Τονίζουμε για μια ακόμη φορά ότι ο καλός μισθωτής είναι πάντοτε προτιμότερος από το "καλό μίσθωμα!".