Απάντηση

Πρώτα απ' όλα θα ρωτήσετε το διαχειριστή του κτιρίου αν οφείλει και κοινόχρηστα, και θα διερευνήσετε αν οφείλει και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας που είναι στο όνομά σας. Στη συνέχεια θα μιλήσετε με τον ίδιο για να δείτε τι του συμβαίνει, αν δηλαδή πρόκειται για προσωρινή αδυναμία, οπότε θα κάνετε υπομονή μέχρις ότου τακτοποιηθεί, ή πρόκειται για συμπεριφορά από πρόθεση, οπότε θα πρέπει να απευθυνθείτε αμέσως στο δικηγόρο σας. Απαραίτητη πρακτικά προϋπόθεση για κάθε δικαστική ενέργεια είναι να οφείλονται τουλάχιστον δύο μισθώματα. Σήμερα ισχύει σύντομη διαδικασία αποβολής ενοικιαστών που αρνούνται να πληρώσουν τα μισθώματα. Συμβουλευτείτε το site μας και το γραφείο ενημερώσεως της ΕΝΙΑΘ και παρακολουθείστε στενά το θέμα, ιδιαίτερα αν ο ενοικιαστής σας άρχισε να μην πληρώνει ευθύς εξ αρχής της εγκατάστασής του.