Απάντηση

Το χαρτόσημο για τις αστικές μισθώσεις έχει καταργηθεί από 1.1.2008. Ο συμπληρωματικός φόρος πάνω στα μισθώματα μειώθηκε το 2002 από 3% σε 1,5%.