(Δημοσιεύτηκε στα ΝΕΑ, 9.6.2021).

Πριν καλά - καλά τελειώσει η περιπέτεια των ιδιοκτητών με τις περικοπές των ενοικίων, έρχεται νέο πλήγμα, η εκτός πάσης λογικής προσαύξηση των τιμών ζώνης σε πάμπολλες αστικές περιοχές της χώρας, σε ποσοστά ακόμη και 100%. Μια προσαύξηση κατά της οποίας οι πολίτες δεν έχουν πρακτικά κανένα μέτρο άμυνας, κανένα τρόπο να προστατευτούν από την υπερφορολόγηση που δημιουργεί ιδιαίτερα ο δήθεν «συμπληρωματικός φόρος» του ΕΝΦΙΑ, αλλά και ένα πλέγμα 10 ακόμη περίπου φόρων και τελών, εκτός από το να τρέξουν μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 στα  συμβολαιογραφεία, για να «ξεφορτωθούν» κάποια περιουσιακά στοιχεία προς τα μέλη των οικογενειών τους.

Του Στράτου Ι. Παραδιά, Δικηγόρου A.Π., Προέδρου ΠΟΜΙΔΑ-UIPI

Ευθύς με την έναρξη του ένοπλου αγώνα της απελευθέρωσης της Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό, μαζί με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της, στα συνταγματικά κείμενα της εποχής άρχισαν να καταγράφονται οι μέχρι τότε θεωρητικές αναφορές στο τι θα περιλάμβανε ο Συνταγματικός Χάρτης του νέου κράτους. Μεταξύ των δικαιωμάτων που ανήκουν στον σκληρό προστατευτέο πυρήνα των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών του νέου Κράτους, ήταν και το δικαίωμα της προστασίας της ατομικής ιδιοκτησίας τους, ως ισότιμης αξίας με την ελευθερία, την ισότητα, τη ζωή, την τιμή και την ασφάλεια των πολιτών, για αυτό και στη σημερινή επέτειο του αξίζει μια σύντομη αναφορά.

Στην αρχική φάση της αναγνώρισης συμψηφιστικά καταβαλλόμενης αποζημίωσης λόγω μείωσης ενοικίων, ο νομοθέτης δεν θεωρούσε ρητά τους μισθωτές/υπομισθωτές ως δικαιούχους μείωσης του μισθώματος, έτσι ώστε με τη σειρά τους και οι εκμισθωτές τους να μην είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης αυτής. Αυτό άλλαξε αναδρομικά με τις διατάξεις που αναφέρουμε κατωτέρω, και σήμερα εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναλυτικά παραδείγματα που παραθέτουμε, από τα οποία προκύπτει ποιοι είναι δικαιούχοι ή μη, των σχετικών μειώσεων και αποζημιώσεων.

*Του Αλκη Κωφού, Φοροτεχνικού Συνεργάτη του Γραφείου Ενημέρωσης Μελών της ΠΟΜΙΔΑ

Το σοβαρότατο πρόβλημα που εξακολουθεί να παρεμποδίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας δήλωσης και είσπραξης των αποζημιώσεων μεγάλου αριθμού εκμισθωτών ακινήτων από τη συνεχιζόμενη μείωση ενοικίων, είναι αυτό που σχετίζεται με την αδυναμία κατάθεσης των ποσών της αποζημίωσης στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Σημαντικό μέρος της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποζημίωσης  οφείλεται όχι τόσο στην ανυπαρξία δηλωμένου τραπεζικού λογαριασμού των δικαιούχων στο TAXISNET, όσο κυρίως στην μη τήρηση των κανόνων που διέπουν το είδος και την κατάσταση των λογαριασμών αυτών, ώστε να μην είναι εφικτή η αυτόματη μεταφορά και κατάθεση των ποσών των αποζημιώσεών τους από το μηχανισμό πληρωμών της ΑΑΔΕ.

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΥΠΕΝ, μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία χάνουν το δικαίωμα προσφυγής εναντίον της νέας ανάρτησης των δασικών χαρτών, ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι είτε με την προηγούμενη είτε με την τωρινή διαδικασία ανάρτησης, δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον άσκησης αντίρρησης ή αίτησης αναμόρφωσης, για τις οποίες περιοχές διατηρείται το ισχύον καθεστώς μερικής κύρωσης του χαρακτήρα τους. Το Υπουργείο επείγεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία τελικής κύρωσης των δασικών χαρτών ώστε να τερματιστεί η όλη εκκρεμότητα, για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων και η εκκρεμούσα αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ της  υπουργικής  απόφασης Χατζηδάκη για τη νέα ανάρτηση, υπέρ της οποίας έχει παρέμβει η ΠΟΜΙΔΑ.    

Το κράτος αναλαμβάνει πλέον και τα ενοίκια, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, όσων επιχειρήσεων μείνουν κλειστά τα Χριστούγεννα με κρατική εντολή. Εγγυάται σχεδόν πλήρως όμως (κατά τουλάχιστον 92%) και το παγματικό εισόδημα των εκμισθωτών, σε μια εποχή μάλιστα όπου η αγορά έχει κυριολεκτικά νεκρώσει και η πληρωμή ενοικίων φαντάζει εξίσου επισφαλής και αβέβαιη, όσο και όλων των άλλων παγίων υποχρεώσεων που «τρέχουν» ή έχουν προσωρινά ανασταλεί.