Η ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΝ.Ι.Α.Θ.) είναι μη κυβερνητική οργάνωση και σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο ιδρύθηκε για να εκπροσωπήσει ενεργά τους ιδιοκτήτες του Νομού Θεσσαλονίκης και κάθε άλλης πόλης της Βορείου Ελλάδος στην οποία δεν λειτουργεί τοπική ένωση ιδιοκτητών και να αποτελέσει τη φωνή μικρών και μεγάλων ιδιοκτητών απέναντι στις τοπικές και πολιτειακές αρχές. Με έτος ίδρυσης το 2001 έχουμε καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια ύπαρξης να έχουμε μία αξιόλογη δραστηριότητα και να μεταφέρουμε στις τοπικές αρχές τις απόψεις των ιδιοκτητών, προβάλλοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ιδιοκτησία και προτείνοντας λύσεις για την επίλυσή τους. Η προσπάθειά μας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ακινήτου ιδιοκτησίας όλο αυτό το διάστημα έχει την αμέριστη συμπαράσταση και ανεκτίμητη βοήθεια του Προέδρου της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (U.I.P.I) και Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α) κ. Στράτου Παραδιά.

Τα αντικείμενα με τα οποία απασχολείται η οργάνωσή μας, είναι η συνταγματική και νομική προστασία της ακίνητης ιδιοκτησίας, η νομοθεσία των εμπορικών μισθώσεων και των μισθώσεων κατοικιών, η φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας από το κράτος και την αυτοδιοίκηση, η καταγραφή της ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο, τα πολεοδομικά ζητήματα, τα διατηρητέα, τα δασικά και τα αγροτικά ακίνητα, η μεταφορά συντελεστή δόμησης και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει σε μια εποχή που το ακίνητο και οι επενδύσεις σε ακίνητα εξελίσσονται ραγδαία, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες αλλά και κινδύνους για επενδυτές και ιδιοκτήτες.

Η ίδρυση της ΕΝ.Ι.Α.Θ δίνει την δυνατότητα σε όλους τους ιδιοκτήτες που βασανίζονται και ταλαιπωρούνται από διαρκείς μεταβολές, νομοθετικές, φορολογικές, πολεοδομικές της εκάστοτε κυβέρνησης, ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να ακουστούν δυνατά μέσα από την αξιοπιστία της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. που παρακολουθεί στενά τα θέματα της ιδιοκτησίας στην χώρα μας και η προσφορά της είναι συνεχής περισσότερο από 20 χρόνια.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝ.Ι.Α.Θ

Πρωταρχικός και κύριος σκοπός της ΕΝ.Ι.Α.Θ, όπως ορίζεται και στο καταστατικό της είναι η μαζική εκπροσώπηση των ιδιοκτητών ακινήτων κάθε είδους ακίνητης περιουσίας στις τοπικές αρχές αλλά και τις εθνικές (μέσω της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α της οποίας είναι μέλος), η μελέτη όλων των προβλημάτων που απασχολούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων και των μελλοντικών προοπτικών για την ακίνητη ιδιοκτησία, η προβολή των θέσεων και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών ακινήτων, όπως αυτά κατοχυρώνονται από τους νόμους και το Σύνταγμά της χώρας, την Συνθήκη της Ρώμης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τις άλλες διεθνείς συμβάσεις και η συνεχής ενημέρωση των μελών της για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Η ΕΝ.Ι.Α.Θ ολοκλήρωσε ήδη μία μακρά περίοδο διαρκούς και επιτυχούς παρουσίας και νιώθει πλέον έτοιμη και ώριμη να συνεχίσει την προσπάθειά της υπερασπίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την ακίνητη ιδιοκτησία, που αποτελεί τον καρπό του μόχθου, των προσπαθειών και της αποταμίευσης του καθενός από εμάς, διεκδικώντας δίκαιη μεταχείριση μέσα σε ένα εύρωστο νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο. Επιθυμούμε εσάς τους ιδιοκτήτες ενημερωμένους και γνώστες των θεμάτων που σας αφορούν.