Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και η απόφαση Α.1101/2021 με αντικείμενό της τον προσδιορισμό πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2021. Σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τους ΚΑΔ προηγουμένων μηνών αποτελεί η μετάταξη από την κατηγορία των "κλειστών" στην κατηγορία των "πληττομένων"  οι οποίοι δικαιούνται μείωση ενοικίου μόνον κατά 40% των εξής ΚΑΔ, οι οποίοι ήσαν εν λειτουργία κατά τη διάρκεια του Απριλίου:

Χορτολιβαδικές θα θεωρούνται ορθά οι εκτάσεις με φρύγανα, και όχι δασικές, δίνοντας διέξοδο και ελπίδα σε 170.000 ιδιοκτήτες που οι ενστάσεις τους θα κριθούν από τις νέες Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων, ορίζει νέα εγκύκλιος του ΥΠΕΝ που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης.  Στην εγκύκλιο δίνονται οδηγίες να μην εξετάσουν οι Επιτροπές ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου ή των ιδιωτών και να εφαρμόσουν την «εγκύκλιο Φάμελλου» του 2019, που προβλέπει οι φρυγανικές εκτάσεις να καταχωριστούν ως χορτολιβαδικές. 

Κάλλιο αργά παρά ποτέ!!! Τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλουν στη Δικαιοσύνη υποθέσεις πιθανής καταστρατήγησης μέτρων στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας από τις συνέπειες του κορωνοιού, θύματα της οποίας δεν είναι μόνον το Δημόσιο, αλλά και μεγάλος αριθμός εκμισθωτών ακινήτων και κυρίως κατοικιών σε όλη τη χώρα, οι οποίοι υπέστησαν άδικες μειώσεις μισθωμάτων από εικονικές θέσεις σε αναστολή εργαζομένων  οι οποίοι εργάζονται κανονικά, σε συμπαιγνία με μερίδα εργοδοτών.  Ηδη έχει διαταχθει και διεξάγεται έρευνα ειδικά για το συγκεκριμένο αυτό είδος καταστρατήγησης, ευρεία χρήση του οποίου έγινε στην επαρχία όπου οι έλεγχοι ήταν σπάνιοι έως και ανύπαρκτοι, και περιορίστηκε μόνον μετά την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Εργασίας κ. Κωστή Χατζιδάκη, αμέσως μετά το εφετινό Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ όπου του θέσαμε το θέμα, με την οποία απαγορεύτηκαν οι αναδρομικές θέσεις εργαζομένων σε αναστολή.     

Μία ακόμη πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ παίρνει το δρόμο της υλοποίησής της, με μεγάλη καθυστέρηση, και όχι στο βαθμό που είχαμε προτείνει ώστε να μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων της χώρας μας, για την οποία υπάρχει τεράστια ανάγκη.

Δημοσιεύθηκε επιτέλους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ 1090/2021 (ΦΕΚ 1636/Β/22-04-2021) με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39Β «Έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων» του ν. 4172/2013, σχετικά με την εφαρμογή της έκπτωσης από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2020.

Άμεσα θα ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για υποβολή δήλωσης COVID της αποζημίωσης του μηνός Μαρτίου 2021, μέχρι και την Παρασκευή, 14.5.2021, σύμφωνα με την απόφαση ΓΔΟΥ 400/2021 του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μαρτίου 2021, που δημοσιεύτηκε ήδη στο ΦΕΚ Β' 1613/20-04-2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 3  (Διαδικασία υποβολής «Δήλωσης Covid» και διαδικασία ανάκτησης των ποσών) της απόφασης αυτής, ο δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης για τον μήνα Μάρτιο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής, ανεξαρτήτως του εάν έλαβε την προκαταβολή του άρθρου 2 της παρούσας, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση Covid»). Αν του προκαταβληθεί αποζημίωση αλλά δεν υποβληθεί «Δήλωση Covid» μέχρι 14.5.2021, το ποσό που του καταβλήθηκε καθίσταται απαιτητό και η διαδικασία αναζήτησής του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος θα προσδιοριστεί με νέα απόφαση που θα  εκδοθεί εντός μηνός. Επίσης με νέα απόφαση θα καθοριστεί και η διαδικασία καταβολής του ποσού της αποζημίωσης σε νέους δικαιούχους για τον μήνα Μάρτιο που δεν είχαν υποβάλλει «Δήλωση Covid» (ενν. προφανώς για το Φεβρουάριο 2021). 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4797/2021 "Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις", με όλες τις σημαντικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος αλλά και άλλες σημαντικές διατάξεις.

Με το άρθρο 32 του Νόμου δεν θα συνυπολογιστούν ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, στο συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση, για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.