Αξιοποιείται το ηλιακό δυναμικό της χώρας για ζεστό νερό με χαμηλό κόστος για τα νοικοκυριά, προφανή περιβαλλοντικά οφέλη και προστιθέμενη αξία για την εγχώρια οικονομία και απασχόληση.

Αναρτήθηκε την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://ypen.gov.gr/anakyklono-allazo-thermosifona/), ο οδηγός του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα», με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, μέσω του οποίου εξυπηρετούνται πολλαπλοί στόχοι, αφού όπως δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Κώστας Σκρέκας, «αξιοποιείται το ηλιακό δυναμικό της χώρας για ζεστό νερό χωρίς κόστος με προφανή περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά  και προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση».

Του Αργύρη Δεμερτζή από το ECOPRESS.GR

Εντός της εβδομάδας (14.3.2023) ψηφίζεται στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, η ενεργειακή ευρωπαϊκή Οδηγία (EPBD), βάσει της οποίας οι χώρες μέλη θα υιοθετούν αυστηρά μέτρα και υποχρεώνονται οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων τους, ως προϋπόθεση για να μπορούν να πωληθούν και να ενοικιαστούν.

Για «Αρμαγεδώνα» και μεγάλες ανατροπές τα επόμενα χρόνια στην ιδιωτική ακίνητη περιουσία έκανε λόγο ο Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), και της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI) από τοπ βήμα της 6ης Prodexpo North, καθώς όπως είπε: «οι χώρες μέλη θα υποχρεωθούν να  υιοθετήσουν σκληρά μέτρα για όσους δεν συμμορφωθούν, τα κυριότερα από τα οποία θα είναι ότι θα απαγορεύεται η εκμίσθωση ή η πώλησή τους αν δεν αναβαθμιστούν ενεργειακά».

Άρχισε να λειτουργεί, πιλοτικά στην αρχή, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://akinita.gov.gr/ η εφαρμογή του «Ηλεκτρονικού Φακέλου Ακινήτου», όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Πιερρακάκης. Πρόκειται για ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που μπορεί να συλλέγει αυτόματα, από 6 δημόσιους φορείς, τα αναγκαία έγγραφα για την μεταβίβαση ενός ακινήτου. Στόχος είναι, η πλατφόρμα, να τεθεί σε παραγωγική – πλήρη λειτουργία από την 1 Νοεμβρίου, διευκολύνοντας την ζωή των πολιτών που «παλεύουν» σήμερα για να συλλέξουν περίπου 17 έγγραφα, για την έκδοση των οποίων θα πρέπει βέβαια να έχουν μεριμνήσει προηγουμένως οι ίδιοι, των οποίων όμως δυστυχώς ο αριθμός παραμένει αμείωτος αφού καμιά αρχή και κανένας φορέας δεν δέχεται να "κάνει πίσω" διευκολύνοντας τους πολίτες με την κατάργηση μέρους τουλάχιστον της εξοντωτικής αυτής "πιστοποιητικοκρατίας"... 

Με το άρθρο 42 του Ν. 5028/2023 βελτιώθηκε και πάλι η διαδικασία έκδοσης και η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) κατά τη διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων και επαναπροσδιορίζεται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοσή της, ώστε να επιταχυνθεί η σχετική διαδικασία, να μην αυτοσχεδιάζει κάθε Δήμος, ζητώντας δεκάδες δικαιολογητικά, και η εκδιδόμενη βεβαίωση να ισχύει μέχρι το τέλος κάθε ημερολογιακού-οικονομικού έτους, και όχι για δύο μήνες, όπως συνέβαινε σε αρκετούς Δήμους.

Ομως η νέα διάταξη αν και μειώνει δραματικά τον αριθμό των απαιτουμένων εγγράφων που ζητούνται από τους Δήμους, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ της οποίας σημειωτέον δεν ζητήθηκε η γνώμη, έχει δύο σημεία στα οποία χρειάζεται άμεση βελτίωση, τα οποία η ΠΟΜΙΔΑ επεσήμανε με επιστολή της προς τους αρμόδιους υπουργούς ΥΠΕΣ και ΥΠΕΝ, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

Ένα ακόμη αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ που προβλήθηκε στο 40ό Συνέδριό της, ικανοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ. Με απόφαση του Διοικητή της κ. Γιώργου Πιτσιλή δόθηκε προθεσμία έως την 31.3.2023 για να δηλωθούν χωρίς πρόστιμο όλες οι λύσεις μισθώσεων που έλαβαν χώρα οποτεδήποτε μέχρι και την 31.12.2022. Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση λύσης των κάθε είδους μισθώσεων είναι υποχρεωτική, και στην πράξη πρέπει να αναρτάται στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ  αφού ο ιδιοκτήτης παραλάβει το ακίνητο και τα κλειδιά του και ποτέ πριν από αυτό, ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Επίσης προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων με άλλη απόφαση θεσπίστηκε μετάθεση προθεσμιών διαβίβασης φορολογικών δεδομένων στο MyData.

Με την πρώτη απόφαση αυτή προβλέπεται ότι "Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι την 31η Μαρτίου 2023 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.". 

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΟΙΚ".

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σε ότι αφορά τα ακίνητα και τους ιδιοκτήτες τους εισάγονται οι εξής ρυθμίσεις.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 1-15, σκοπός της ρύθμισης για τα διακατεχόμενα ακίνητα είναι ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της εξαγοράς ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών από πρόσωπα που τα κατέχουν. Η εξαγορά εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, που συνίστανται στην  οριστική  διευθέτηση  του  ιδιοκτησιακού  καθεστώτος  της  ιδιωτικής  περιουσίας  του Δημοσίου, στην αποκατάσταση των προσώπων που διατηρούν στα ακίνητα αυτά την κατοικία τους ή τον τόπο άσκησης της οικονομικής τους δραστηριότητας, και δι’αυτών στην αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και στην προώθηση της τουριστικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής και αγροτικής ανάπτυξης επ’ ωφελεία της εθνικής οικονομίας.