ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΩΣΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Μ Ε Λ Ω Ν

ΣΤΟ 41ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ

& ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σάββατο, 27.1.2024, ώρα 10.00 – 14.00: Εμπορικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

(ΕΒΕΑ, Αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»), οδός Ακαδημίας 7, Αθήνα, με τα εξής θέματα:

-Φορολογία ακινήτων: Φόρος Εισοδήματος,  ΕΝΦΙΑ, αντικειμενικές αξίες ακινήτων.

-Μισθώσεις κατοικιών – επαγγελματικές μισθώσεις: Τα προβλήματα και οι λύσεις.

-Στεγαστική πολιτική: Τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης της στέγασης κύριας κατοικίας.

-Κτηματολόγιο-Συμβόλαια: Οι αναγκαίες αλλαγές για την διευκόλυνση των συναλλαγών.

- Βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών: Οι νέες φορολογικές και λοιπές ρυθμίσεις.

ολεοδομική νομοθεσία: Εκτός σχεδίου δόμηση, ταυτότητα κτιρίου, τακτοποίηση κατηγ. 5.

-Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων: Συνέπειες, επιδοτούμενα προγράμματα ανακαίνισης.

-Δημοτικά τέλη: Δήλωση εμβαδών, αυτόματη απαλλαγή μη ρευματοδοτουμένων, παραγραφή.

-Διατηρητέα Κτίρια: Τα αναγκαία φορολογικά και άλλα μέτρα για τη διάσωσή τους.

-Ασφάλιση κτιρίων: Πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιών μελών ΠΟΜΙΔΑ με έκπτωση ΕΝΦΙΑ 10%.

-Απαντήσεις σε ερωτήματα μελών για γενικά φορολογικά, μισθωτικά & τεχνικά θέματα.

-Απολογισμός απερχομένου Δ.Σ. Ενώσεως Ιδιοκτητών Ελλάδος & εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

Στην εκδήλωση έχουν κληθεί και θα παραστούν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων, της αυτοδιοίκησης και των σχετικών με την ακίνητη περιουσία φορέων.

Απαραίτητη για την προσέλευση των μελών της Ενώσεως στην Συνέλευση είναι η καταβολή της ετήσιας συνδρομής έτους 2024 (40€ ή 25€ για μέλη έως 39 ετών, ή που συμμετέχουν στα προγράμματα ασφάλισης ή ηλεκτρ. ρεύματος - φυσικού αερίου της ΠΟΜΙΔΑ) με κάρτα ή και μετρητά στο Γραφείο μας, στη Γραμματεία της εκδήλωσης,  μέσω της συνημμένης ταχυδρομικής επιταγής, ή ευκολότερα μέσω της φόρμας πληρωμών της ιστοσελίδας μας www.pomida.gr με πιστωτική κάρτα ή μεταφορά σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Σωματείου μας:

    

                ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (EIE)

  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ:  

  GR40 0110 0400 0000 0404 8316 162

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

  GR17 0172 0320 0050 3204 5921 341

  ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHAΒΑΝΚ:

  GR80 0140 2260 2260 0200 2006 872

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROBANK EFG:

  GR38 0260 2220 0008 1010 0779 993

  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ: 

  GR71 0961 1400  0000 0088 5342 411

Προσκαλούμε όλα τα μέλη μας και όσους επιθυμούν να εγγραφούν, να παραστούν στη σημαντική αυτή εκδήλωση!

Αθήνα, 1.12.2023

                                   O Πρόεδρος                               Η Γεν. Γραμματεύς Ε.Ι.Ε.              Ο Γεν. Γραμματεύς ΠΟΜΙΔΑ

                             Στράτος Ι. Παραδιάς                              Ειρήνη Πρόκου                                Τάσος Γ. Βάππας