Με νέα απόφαση της ΑΑΔΕ (Α.1112/2022) που υπογράφηκε από το Διοικητή της κ. Γιώργο Πιτσιλή και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ τροποποιούνται στοιχεία της  απόφασης ΠΟΛ.1162/2018 με τίτλο  «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου», με την οποία επιλύεται σειρά σημαντικών προβλημάτων των εκμισθωτών ακινήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της εφαρμογής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ, ορισμένα εκ των οποίων είχε επισημάνει με επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ.

Οι αλλαγές έχουν ως εξής: 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η εγκύκλιος του ΥΠΕΝ με τίτλο «Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 67 του ν. 998/1979 για τους δασωμένους αγρούς, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 93 του ν. 4915/2022 (Α΄ 63)», με την οποία ορίζεται το πως θα αντιμετωπιστούν από τις Επιτροπές Δασολογίου οι ιδιοκτήτες,  οι οποίοι έχουν καταθέσει αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες και ταυτοχρόνως για τις ίδιες εκτάσεις έχουν κινήσει τη διαδικασία να περιέλθουν στην κατοχή τους ως δασωμένοι αγροί. Η ρύθμιση αφορά σε 6,9 εκατομμύρια στρέμματα δασωμένων αγρών σε όλη τη χώρα, περίπου το 6% της συνολικής έκτασης των Δασικών Χαρτών, που λόγω της εγκατάλειψης των γεωργικών δραστηριοτήτων μετατράπηκαν σταδιακά σε δασικές εκτάσεις, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται η κυριότητά τους από το Δημόσιο. 

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, μόνον για τις εκτάσεις για τις οποίες το δημόσιο κατέχει συγκεκριμένους τίτλους κυριότητας θα προβάλλει ιδιοκτησιακά δικαιώματα, διαφορετικά η αρμόδια Δασική Υπηρεσία θα χορηγεί στον ενδιαφερόμενο μετά από αίτημά του και προκειμένου να μεταβιβάσει την έκταση, σχετική «Βεβαίωση περί της μη ύπαρξης στοιχείων θεμελιωτικών του δικαιώματος κυριότητας του Δημοσίου».

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ μια πολύ σημαντική Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπει σειρά μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια στα οποία ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής είναι το Δημόσιο ή υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.

Στο άρθρο 3 παρ. 1 της ΚΥΑ ορίζεται ρητά ότι " Σε ιδιόκτητα και μισθωμένα κτίρια και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τους φορείς του άρθρου 1 εφαρμόζονται οι παρεμβάσεις του παρόντος άρθρου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας. Ειδικά στα μισθωμένα ακίνητα, εφόσον απαιτείται, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα υλοποιούνται με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη." 

Επίσης στο άρθρο 9 ("Δαπάνες") της απόφασης ρητά ορίζεται ότι "Οι δαπάνες για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνουν, κατά περίπτωση, τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων ή των οικείων φορέων.". 

Το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ έχει ως εξής:

 Το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στις 27 Μαΐου, στην καταβολή ποσού συνολικού ύψους 9.648.595,04 ευρώ, σε 6.001 ιδιοκτήτες ακινήτων (μοναδιαίους Α.Φ.Μ.), επιλύοντας εκκρεμότητες για μειωμένα μισθώματα της περιόδου Νοεμβρίου 2020 – Ιουλίου 2021. Ειδικότερα, πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς:

Αναρτήθηκαν στην "Προσωποποιημένη Πληροφόρηση" των φορολογουμένων οι χρεώσεις του νέου ΕΝΦΙΑ 2022.  

Η διαδικασία ανάρτησης των εκκαθαριστικών θα διαρκέσει επί ώρες καθώς πρόκειται για περισσότερα από 7 εκατομμύρια εκκαθαριστικά. Ωστόσο, αν οι ιδιοκτήτες θέλουν να μάθουν άμεσα ποιο είναι το ποσό που τους βεβαιώθηκε, αλλά και το ύψος των δόσεων που καλούνται να πληρώσουν, μπορούν να το δουν την εφαρμογή "Βεβαιωμένες οφειλές", καθώς εκεί αναγράφεται ήδη από τώρα και το συνολικό ποσό με το οποίο επιβαρύνεται ο κάθε ιδιοκτήτης καθώς επίσης και το ύψος της κάθε δόσης.

Από εφέτος η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ θα γίνεται σε 10 δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα πρέπει να καταβληθεί στο τέλος του τρέχοντος μηνός Μαίου και η τελευταία στο τέλος του Φεβρουαρίου 2023, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Η εφάπαξ καταβολή ολόκληρου του του φόρου δεν συνεπάγεται την παραμικρή έκπτωση! Μιά ακόμη έκφραση της άχαρης φύσης του επαχθούς αυτού φόρου, που στη συνείδηση των περισσοτέρων φορολογουμένων ισοδυναμεί με την πληρωμή μηνιαίου... ενοικίου για το ίδιο τους το σπίτι...

Με την με αριθμό 45059/6.5.2022 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2230), ικανοποιήθηκε ένα ακόμη αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ, που προβλήθηκε μέσα από την Ομάδα Εργασίας για τους Ανελκυστήρες του ΥΠΑΝ στην οποία συμμετέχει επί σειρά ετών, μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Συγκεκριμένα παρατάθηκε για ένα ακόμη έτος (έως την 31.12.2022) η προθεσμία καταχώρισης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων των κτιρίων της χώρας, η οποία είχε λήξει στις 31.12.2021. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία καταχώρησης προϋποθέτει την επιθεώρηση των εγκατεστημένων ανελκυστήρων από αναγνωρισμένο φορέα, η εκτέλεση των εργασιών αναβάθμισης και ο επανέλεγχος, και εν τέλει η νόμιμη καταχώρησή τους. Η τελευταία φαίνεται ότι λίαν συντόμως θα γίνεται πλέον στο ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Ανελκυστήρων, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός των προσεχών μηνών.