Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος 4818/2021 με τον οποίο μεταξύ άλλων παρατείνεται η δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή ενοικίου του Ιουλίου για κάποιες συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες που εξακολουθούν να πλήττονται από τα μέτρα για τον κορωνοιό, οι οποίες θα προσδιοριστούν με την ΚΥΑ των ΚΑΔ Ιουλίου 2021.

Επίσης με τον ίδιο νόμο η προθεσμία των ενοικιαστών για να προβούν σε δήλωση παράτασης των επαγγελματικών μισθώσεων που έμειναν κλειστές με κρατική εντολή, εφόσον οι μισθωτές δεν οφείλουν μισθώματα, παρατείνεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2021. 

Πληττόμενοι που είχαν ανάγκη ενίσχυσης λόγω κορονοιού δεν ήταν μόνον οι ενοικιαστές ακινήτων, αλλά και οι ιδιοκτήτες κλειστών και πληγεισών επιχειρήσεων, που στεγάζονται σε ιδιόκτητα ακίνητα, για τους οποίους δυστυχώς δεν ίσχυσε καμιά φορολογική ελάφρυνση, γι΄αυτό και η ηγεσία του υπ. Οικονομικών πρέπει να δει με προσοχή το εν λόγω ζήτημα και να δώσει λύση έστω και την ύστατη στιγμή, ώστε να μην επιβαρυνθούν χιλιάδες ατομικές επιχειρήσεις με μεγάλα ποσά φόρου λόγω της ιδιόχρησης των ακινήτων τους. 

Αυτό επεσήμανε προ διμήνου ο γνωστός Λογιστής - φοροτεχνικός κ. Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς, σε άρθρο του στο έγκυρο portal www.taxheaven.gr, πάνω στο οποίο βασίστηκε ερώτηση στη Βουλή βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία απάντησε η ΑΑΔΕ, δηλώνοντας ουσιαστική αναρμοδιότητα.

Mε την απόφαση Α.1158/2021 του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή, επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στην βασική ΠΟΛ.1162/2018  που ρυθμίζει τα θέματα των αποζημιώσεων COVID, και ικανοποιείται σειρά αιτημάτων της ΠΟΜΙΔΑ, που συμπεριλήφθηκαν στην από 23.6.2021 επιστολή της προς το ΥΠΟΙΚ και την ΑΑΔΕ.

Μεταξύ αυτών η παρ. 2 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β' 3579) αντικαταστάθηκε ως εξής:

Ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης».

Με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρείται:
α) η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης ακινήτων και της μετάβασης σε καθεστώς λειτουργούντος Κτηματολογίου, ο εξορθολογισμός των διαδικασιών διόρθωσης των πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Μέρος Α’),
β) η δημιουργία νέων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Μέρος Β΄), και
γ) η ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης μέσω της ρύθμισης ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, των εποπτευόμενων φορέων του και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) (Μέρος Γ’).

Ενα ακόμη αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ έγινε πραγματικότητα: Με αδημοσίευτη ακόμη εγκύκλιο (Ε.2136) που υπέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής στις 5.7.2021, ρυθμίζεται το διαδικαστικό θέμα της δήλωσης των μειωμένων μισθωμάτων του έτους 2020, σε μία μόνον, και όχι σε 4 γραμμές του Ε2, των δηλώσεων φόρου εισοδήματος.

Με την εγκύκλιο αυτή ρυθμίζεται το διαδικαστικό θέμα της δήλωσης των μειωμένων μισθωμάτων του έτους 2020, σε μία μόνον, και όχι σε 4 γραμμές του Ε2, των δηλώσεων φόρου εισοδήματος,

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο αυτή αναφέρεται ότι: "Ειδικά για το έτος αυτό, δύναται να συμπληρώνεται μόνον το συνολικό ακαθάριστο ποσό του εισοδήματος από την εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιοχρησιμοποίηση της ακίνητης περιουσίας ανά ακίνητο και ανά μισθωτή, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση στη στήλη 11 (11) του μηνιαίου μισθώματος/υπομισθώματος ή τεκμαρτού ποσού που αντιστοιχεί στην ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας. ... Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τις ήδη υποβληθείσες.".

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση  Α.1139/2021 σχετικά με τον προσδιορισμό πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2021. Στην απόφαση αυτή αναφέρονται τα εξής: