Απάντηση

Αν είστε ενοικιάστρια επαγγελματικής στέγης μπορείτε να απευθυνθείτε στην επαγγελματική σας οργάνωση (την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου στο 210-3238862 ή http://www.esee.gr/, ή τη ΓΣΕΒΕΕ στο τηλ. 210-3616600).

Αν είστε ενοικιάστρια κατοικίας μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΙΝΚΑ (τηλ. 1712) ή http://www.inka.gr/.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης (τηλ. 1720). Οι γενικές πληροφορίες της ΠΟΜΙΔΑ που περιλαμβάνουν τον τιμάριθμο μεταδίδονται πάντοτε από το τηλέφωνο 210-3228500.