Ακολουθεί συνοπτικός οδηγός του τι πρέπει να γνωρίζετε για τις συναλλαγές σας με τα ήδη λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι τα μέλη της ΕΝΙΑΘ μπορούν να ενημερώνονται από τους νομικούς συμβούλους μας σχετικά με το τι πρεπει να γνωρίζουν προκειμένου να δηλώσουν σωστά την ακίνητη περιουσία τους στις περιοχές που είναι υπό Κτηματογράφηση αυτήν την περίοδο. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2310-220797 (κος Κωνσταντίνος Χαϊδούτης) και 2310-272188 (κος Ευάγγελος Μήνος). pdf ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 02/11/2007,11:12 348.09 Kb