Ριζικές αλλαγές φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος που κατατέθηκε για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, το οποίο περιέχει πλήθος θετικών διατάξεων για αυθαίρετα, μεταφορά συντελεστή δόμησης, ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και δικαστική διεκδίκηση ακινήτων που δεν δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο, πολλές από τις οποίες ανταποκρίνονται σε επίμονα αιτήματα της ΠΟΜΙΔΑ, η οποία με το νομοσχέδιο καθίσταται και μέλος του νέου Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας. Επίσης σημειώνουμε ότι με το άρθρο 81 του νομοσχεδίου επιλύονται σημαντικότατα προβλήματα που αφορούν τους συνιδιοκτήτες οριζοντίων ιδιοκτησιών σε πολυκατοικίες με μικροαυθαιρεσίες, οι οποίες μέχρι παρεμπόδιζαν τη μεταβίβαση των ακινήτων αυτών, και τα οποία είχαν τεθεί επίμονα στο ΥΠΕΝ προς επίλυση. Δείτε παρακάτω το κείμενο του άρθρου 81. 

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση με αριθμό Α.1251/2020 με την οποία προσδιορίζονται οι ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων που δικαιούνται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020. Η λίστα των ΚΑΔ βασίζεται στη διευρυμένη λίστα Απριλίου και αφορά μόνον το μήνα Νοέμβριο. Η απόφαση ορίζει συγκεκριμένα τα εξής:

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της ΑΑΔΕ  Α.1253/2020  "Τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 (Β'3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε." με την οποία έγινε δεκτό το αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ για επιμήκυνση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων COVID  κατά 40 ημέρες, ήτοι μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που αφορά η μείωση. Ετσι η προθεσμία των δηλώσεων COVID  εξομοιώνεται με την κλασσική προθεσμία υποβολής των μισθωτηρίων, των τροποποιήσεων και των δηλώσεων λύσης μισθώσεων. Ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση η προθεσμία υποβολής για τις δηλώσεις Covid παρατάθηκε έως την 31.12.2020.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 227/Α΄18.11.2020 ο νόμος 4753/2020, με τα άρθρα 33 και 34 του οποίου επιβάλλεται αναγκαστική μείωση ενοικίων κατά 40% που θα ισχύσει  ΑΠΟ το μήνα Νοέμβριο, που σημαίνει ότι θα παρατείνεται και κατά τους προσεχείς μήνες της πανδημίας. Στη ρύθμιση προβλέπεται ότι θα επιστρέφεται στους εκμισθωτές το 50% της απώλειας μισθωμάτων, αυτό δηλαδή που εξ αρχής είχε διεκδικήσει η ΠΟΜΙΔΑ ως ανώτερο εφικτό στόχο, χωρίς να αναφέρεται ότι το επιστρεπτέο ποσό θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο, ούτε ότι η επιστροφή θα αφορά και τους εκμισθωτές - κάθε είδους νομικά πρόσωπα. Η διάταξη προβλέπει ότι οι λεπτομέρειες θα ρυθμιστούν με υπουργική απόφαση.

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία με την οποία ρυθμίζονται διάφορα θέματα σε σχέση με τις μειώσεις μισθωμάτων ακινήτων. Οι ρυθμίσεις για τη νέα αναγκαστική μείωση κατά 40% θα ισχύσουν  ΑΠΟ το μήνα Νοέμβριο, που σημαίνει ότι θα παρατείνονται και κατά τους προσεχείς μήνες της πανδημίας. Στη ρύθμιση προβλέπεται ότι θα επιστρέφεται στους εκμισθωτές το 50% της απώλειας μισθωμάτων, χωρίς να αναφέρεται ότι το επιστρεπτέο ποσό εκτός από αφορολόγητο θα είναι και ακατάσχετο και ανεκχώρητο, ούτε ότι η επιστροφή θα αφορά και τους εκμισθωτές - κάθε είδους νομικά πρόσωπα. Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται σχετικά τα εξής:

Σε μερικό lockdown επιστρέφει η χώρα, με νέα σκληρά μέτρα σε βάρος των εκμισθωτών ακινήτων της Αττικής και άλλων περιφερειών χαρακτηρισμένων ως "πορτοκαλί"  ή "κόκκινων", με αναγκαστικό "κούρεμα" ενοικίων κατά 40% ακόμη και για επιχειρήσεις που θα παραμείνουν εν πλήρει λειτουργία!