Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση  Α.1030/2021 του Υπουργείου Οικονομικών που καθορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, κατ' επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

Με το άρθρο 7 της τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» τροποποιείται το δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), προκειμένου, για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί μέτρα αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για το μήνα Μάρτιο 2021, να προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος.

Στο ΦΕΚ 538Β'/11.2.2021 δημοσιεύθηκε η απόφαση Α.1025/2021 του Υφυπουργού Οικονομικών που προσδιορίζει επακριβώς τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που είτε απαγορεύεται η λειτουργεία τους, για την υποχρεωτική απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, είτε χαρακτηρίζονται ως πληττόμενες για την υποχρεωτική απαλλαγή τους από το 40% του συνολικού μισθώματος, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. Στην απόφαση αυτή, μετά από την οποία θα ακολουθήσει το άνοιγμα της εφαρμογής της ΑΑΔΕ για την υποβολή των δηλώσεων COVID για τους μήνες αυτούς, αναφέρονται τα εξής:

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4772/2021 που περιλαμβάνει τη νέα ρύθμιση για τη μείωση μισθωμάτων ακινήτων μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021, μαζί με πολλές άλλες επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.  Στη συνέχεια θα εκδοθεί νέα υπουργική απόφαση με βάση και τη νέα ρύθμιση για τα μισθώματα μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021, η οποία θα καθορίζει:

* Για ποιές επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων κλειστών με κρατική εντολή θα ισχύσει η μείωση κατά 100% του μισθώματος για τους μήνες αυτούς, και

* Για ποιές επαγγελματικές μισθώσεις πληττομένων (που θα είναι και οι περισσότερες), αλλά και κατοικιών εργαζομένων η μείωση θα παραμείνει στο 40%. Οι σημαντικότερες φορολογικές διατάξεις του είναι οι εξής:

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση A 1003/2021 του Yπουργείου Οικονομικών που προβλέπει τη διαδικασία  και τις προϋποθέσεις της καταβολής από το κράτος στους ιδιοκτήτες ακινήτων του 50% της απώλειας από τη μείωση του μισθώματος των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020. Η πίστωση των αντίστοιχων ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων για τον μήνα Νοέμβριο, αναμένεται να αρχίσει από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και για το μήνα Δεκέμβριο από τις 15 Φεβρουαρίου 2021.

Από όλες τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κορονοιού, αυτή που προβλημάτισε περισσότερο τα εμπλεκόμενα μέρη και τη Διοίκηση, τόσο στην ουσία όσο και στο διαδικαστικό χειρισμό της, είναι η αναγκαστική μείωση των μισθωμάτων ορισμένων κατηγοριών μισθώσεων ακινήτων και εν συνεχεία, κατόπιν των συνεχών διαβημάτων της ΠΟΜΙΔΑ προς το κυβερνητικό επιτελείο, η θέσπιση μερικής και αφορολόγητης αποζημίωσης των εκμισθωτών.