Διοικητικό Συμβόυλιο

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Πολιτικός Μηχανικός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΧΑΪΔΟΥΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Δικηγόρος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΜΗΝΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - Δικηγόρος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ - Πολιτικός Μηχανικός

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΠΑΡΑΜΑΝΑ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. - Δικηγόρος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΩΖΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. - Φοροτεχνικός

ΜΑΡΑ ΘΕΟΧΑΡΗ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ - Πολιτικός Μηχανικός