Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση  Α.1030/2021 του Υπουργείου Οικονομικών που καθορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, κατ' επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

*Του Αλκη Κωφού, Φοροτεχνικού Συνεργάτη του Γραφείου Ενημέρωσης Μελών της ΠΟΜΙΔΑ

Το σοβαρότατο πρόβλημα που εξακολουθεί να παρεμποδίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας δήλωσης και είσπραξης των αποζημιώσεων μεγάλου αριθμού εκμισθωτών ακινήτων από τη συνεχιζόμενη μείωση ενοικίων, είναι αυτό που σχετίζεται με την αδυναμία κατάθεσης των ποσών της αποζημίωσης στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Σημαντικό μέρος της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποζημίωσης  οφείλεται όχι τόσο στην ανυπαρξία δηλωμένου τραπεζικού λογαριασμού των δικαιούχων στο TAXISNET, όσο κυρίως στην μη τήρηση των κανόνων που διέπουν το είδος και την κατάσταση των λογαριασμών αυτών, ώστε να μην είναι εφικτή η αυτόματη μεταφορά και κατάθεση των ποσών των αποζημιώσεών τους από το μηχανισμό πληρωμών της ΑΑΔΕ.

Με το άρθρο 7 της τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» τροποποιείται το δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), προκειμένου, για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί μέτρα αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για το μήνα Μάρτιο 2021, να προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος.

Στο ΦΕΚ 538Β'/11.2.2021 δημοσιεύθηκε η απόφαση Α.1025/2021 του Υφυπουργού Οικονομικών που προσδιορίζει επακριβώς τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που είτε απαγορεύεται η λειτουργεία τους, για την υποχρεωτική απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, είτε χαρακτηρίζονται ως πληττόμενες για την υποχρεωτική απαλλαγή τους από το 40% του συνολικού μισθώματος, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. Στην απόφαση αυτή, μετά από την οποία θα ακολουθήσει το άνοιγμα της εφαρμογής της ΑΑΔΕ για την υποβολή των δηλώσεων COVID για τους μήνες αυτούς, αναφέρονται τα εξής:

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4772/2021 που περιλαμβάνει τη νέα ρύθμιση για τη μείωση μισθωμάτων ακινήτων μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021, μαζί με πολλές άλλες επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.  Στη συνέχεια θα εκδοθεί νέα υπουργική απόφαση με βάση και τη νέα ρύθμιση για τα μισθώματα μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021, η οποία θα καθορίζει:

* Για ποιές επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων κλειστών με κρατική εντολή θα ισχύσει η μείωση κατά 100% του μισθώματος για τους μήνες αυτούς, και

* Για ποιές επαγγελματικές μισθώσεις πληττομένων (που θα είναι και οι περισσότερες), αλλά και κατοικιών εργαζομένων η μείωση θα παραμείνει στο 40%. Οι σημαντικότερες φορολογικές διατάξεις του είναι οι εξής:

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΥΠΕΝ, μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία χάνουν το δικαίωμα προσφυγής εναντίον της νέας ανάρτησης των δασικών χαρτών, ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι είτε με την προηγούμενη είτε με την τωρινή διαδικασία ανάρτησης, δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον άσκησης αντίρρησης ή αίτησης αναμόρφωσης, για τις οποίες περιοχές διατηρείται το ισχύον καθεστώς μερικής κύρωσης του χαρακτήρα τους. Το Υπουργείο επείγεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία τελικής κύρωσης των δασικών χαρτών ώστε να τερματιστεί η όλη εκκρεμότητα, για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων και η εκκρεμούσα αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ της  υπουργικής  απόφασης Χατζηδάκη για τη νέα ανάρτηση, υπέρ της οποίας έχει παρέμβει η ΠΟΜΙΔΑ.