Κάθε χρόνο η αύξηση είναι συμφωνημένη 10% επί του καταβαλλομένου. Ο ενοικιαστής μου είναι συνεπέστατος σε όλα, αλλά μου ζητάει να μειώσουμε το ετήσιο ποσοστό αύξησης γιατί το μίσθωμα έχει ανέβει πολύ, όπως ισχυρίζεται. Να το δεχτώ;

Απάντηση

Η συμφωνία που έχετε για ετήσια αύξηση 10% είναι απόλυτα έγκυρη και κατ΄αρχήν απρόσβλητη. Αν όμως η επί πολλά έτη εφαρμογή της έχει οδηγήσει το ενοίκιο στα ύψη, υπάρχει ο κίνδυνος, το αρμόδιο δικαστήριο στο οποίο θα προσφύγει ο ενοικιαστής σας, να διατάξει τη μείωση του ετήσιου ποσοστού αύξησης. Για το λόγο αυτό θα ψάξετε και θα βρείτε συγκριτικά στοιχεία δηλαδή τα καταβαλλόμενα ανά τ.μ. μισθώματα από τα γειτονικά καταστήματα, ιδιαίτερα τα καινούργια. Αν δείτε ότι οι τρέχουσες μισθώσεις γίνονται με μισθώματα παρόμοια με αυτό που εισπράττετε εσείς, δεν θα δεχθείτε καμιά μείωση ποσοστού.

Αν όμως το μίσθωμα που εισπράττετε είναι καταφανώς μεγαλύτερο από όλα τα γειτονικά, αυτό σημαίνει ότι ο ενοικιαστής σας δίκαια διαμαρτύρεται γι΄αυτό και θα πρέπει να κάνετε έγγραφη συμφωνία μείωσης του ποσοστού αύξησης, που θα συντάξει ο δικηγόρος σας. Περιττό να τονίσουμε ότι αντίθετο δικαίωμα δικαστικής προσφυγής για αύξηση του μισθώματος έχει και κάθε ιδιοκτήτης αν διαπιστώσει ότι το μίσθωμα που εισπράττει είναι σημαντικά χαμηλότερο από το τρέχον της περιοχής.