Στο νομοσχέδιο με τίτλο «Χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη» κατατέθηκε τελικά η τροπολογία που «ανοίγει» την αγορά των ενεργειακών επιθεωρήσεων. 

Ψηφίστηκε από τη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για τις εμπορικές μισθώσεις, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί και να ισχύσει από τις πρώτες ημέρε του Μαρτίου. Με τη ρύθμιση αυτή απελευθερώνονται σε σημαντικό βαθμό οι νέες εμπορικές μισθώσεις, ενώ παραμένει η 12ετής προστασία σε όλες τις υφιστάμενες μισθώσεις.

Από 1.1.2014 καταργήθηκε η προσκόμιση και θεώρηση των ιδιωτικών μισθωτηρίων εντός 30 ημερών στις Δ.Ο.Υ. γιατί αντικαταστάθηκε από την ηλεκτρονική καταχώρηση εκ μέρους των εκμισθωτών, των βασικών πληροφοριακών στοιχείων των μισθωτηρίων στη βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, μέχρι το τέλος του επόμενου ημερολογιακού μήνα.