Σύμφωνα με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, παρατείνεται για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το μέτρο της μείωσης των ενοικίων κατά 40%. Η κυβέρνηση προσέθεσε στην κατηγορία των μειώσεων και τον κλάδο της εστίασης, ικανοποιώντας με την απόφαση αυτή ένα βασικό αίτημα των φορέων του κλάδου της εστίασης που πλήττεται από την πανδημία, χωρίς καμιά διαβούλευση με την πλευρά των ιδιοκτητών ακινήτων.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Απ. Βεσυρόπουλος υπέγραψε την υπουργική απόφαση με την οποία προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις, για τις οποίες θα ισχύσει η μείωση κατά 40% των ενοικίων των επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων (καταστημάτων, γραφείων κλπ.) και για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2020. Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Τουρισμού, των Μεταφορών, της Εστίασης, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.

Σε δήλωσή του, ο υφυπουργός Οικονομικών τονίζει ότι «η κυβέρνηση έχει πλήρη αντίληψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι κλάδοι και επιχειρήσεις, καθώς και συνολικά της δυναμικής της οικονομίας. Όπως είχαμε προαναγγείλει, το μέτρο της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020 θα ισχύσει για αυτές τις επιχειρήσεις, προσθέτοντας τον κλάδο της εστίασης. Θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις όπου και όταν χρειάζεται, με σκοπό να στηρίξουμε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και εργαζόμενους».

Η ΠΟΜΙΔΑ είναι κάθετα αντίθετη και στη νέα αυτή ρύθμιση η οποία επιδοτεί ακόμη και επιχειρήσεις που έχουν κυριολεκτικά θησαυρίσει  τον τελευταίο διάστημα, και οδηγεί και πάλι σε απ΄ευθείας επιδότηση των ενοικιαστών από την "τσέπη" των εκμισθωτών τους,  αντί να υπάρξει κρατική επιδότηση των μισθωμάτων των επιχειρήσεων αυτών, όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες δημόσιες δράσεις για στήριξη της κοινωνίας από τις συνέπειες του κορονοιού. 

Την ΠΟΜΙΔΑ προβληματίζει εντονότατα επίσης αφενός ότι στην ανακοίνωσή του ο κ. Υφυπουργός αφενός "απειλεί" ευθέως με συνέχιση των υποχρεωτικών παρεμβάσεων αυτών και στο μέλλον, αφετέρου δε, ότι δεν συμπεριέλαβε στην ανακοίνωσή του ούτε μιά λέξη για την πλευρά των ιδιοκτητών ακινήτων, τα εισοδήματα των οποίων σφαγιάζονται κυριολεκτικά με χαρακτηριστική γαλαντομία προς την πλευρά των ενοικιαστών...      

Ετσι από την ΠΟΜΙΔΑ υπενθυμίζεται ότι και για τα επαγγελματικά αυτά μισθώματα αυτά θα ισχύσουν οι ίδιες διατάξεις για συμψηφιστική επιστροφή του 30% της απώλειας μισθωμάτων, οι οποίες έχουν ως εξής:   

Ν.4690/2020, (ΦΕΚ 104 Α'/30.5.2020). 

 Άρθρο 13. Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

  1. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) (σ.σ. Κώδικας Φορολογίας προστίθεται παρ. 42 ως εξής:

«42. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε. το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).».

  1. Τα πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/ 2013, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40%, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, (Σ.Σ. δηλαδή ίσο με το 30% των απωλειών) από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/ διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.
  2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.