ΠΡΟΣ: τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Γ. Σουφλιά
ΚΟΙΝ: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: 10 Απριλίου 2006
Ακολουθεί πίνακας των ήδη λειτουργούντων κτηματολογικών γραφείων του Νομού Θεσσαλονίκης. Στις περιοχές αυτές έχει λήξει η περίοδος υποβολής δηλώσεων και λειτουργούν υπό το καθεστώς των Κτηματολογικών Γραφείων.